Rødt forum i Oslo

tjen folket solidaritet
Lørdag 23. januar avholdt Tjen folket Rødt forum om den omfattende rettssaken mot
SOS Rasisme, der kamerater og venner av forbundet er involvert. Rettssaken er
tidligere omtalt her på bloggen i et du kan lese her. Møtet var åpent for 
interesserte.

En av våre aktivister holdt en innledning om klassejustis, rettssaken mot SOS
Rasisme og rettsvesenet. Etter innledningen ble det diskutert mellom deltakerne.
Deler av innledningen kan høres her.

Senere på kvelden ble det tatt et gruppebilde for å uttrykke solidaritet og støtte
med kameratene i retten.

Frihet for alle politiske fanger! Knus klassejustisen!

En lov for oss – en annen for dem

lso2wnkMandag denne uken startet rettsaken mot flere av våre kamerater, i den såkalte “SOS Rasisme-saken”. Siden 2009 har det vært ført en massiv og til tider intens kampanje retta mot Tjen folket og SOS Rasisme.

I en spektakulær antikommunistisk kampanje har man i McCartheys skruppelløse ånd tatt i bruk de fleste skitne triks i boka for å forsøke å sabotere for og fengsle våre kamerater. Kampanjen har til nå vart i mer enn seks år, og det har vært lagt ned tusenvis av timer på svartmaling av våre kamerater, SOS Rasisme og vårt kommunistiske forbund – Tjen folket.

Dette har vært en styrkeprøve som flere ville bukket under for. Men vi er kommet sterke ut av det – på tross av årevis med massiv hets mot våre kamerater og stort press fra den norske klassestaten. Tjen folket er mer kampklare en noensinne og ser fram til et framgangsrikt 2016!

Uretten rår så lenge kapitalismen består

Dagbladets journalist Eilif Flydal har brukt 6 år av sin karriere på å skrive om SOS Rasisme og Tjen folket. Alle propagandatriks er brukt. Politiet og den norske staten har brukt enorme ressurser på å forberede denne saken. Bare dette sier en hel del om hvilken prioritering saken har og hvilken prestisje det ligger i å få våre kamerater dømt. Så lenge kapitalismen består er det klassejustisen som rår. Vi har ikke tiltro til den norske staten, men velger likevel å håpe på det beste og støtter våre kamerater som kjemper i retten. Samtidig legger vi oss ikke ned eller gjemmer oss, men fortsetter aktivitet som før.

En lov for oss – en annen for dem

Angrepene mot våre kamerater kommer til å bli harde og til tider uten skrupler. Vi har tross alt å gjøre med vår fiende nummer 1 – den norske staten. De som nå skal dømme oss og våre kamerater, er de samme folka, fra den samme klassen som sender bombefly og soldater til Libya og Afghanistan, som massakrerer våre brødre og søstre for det norske borgerskapets interesser. Det systemet som nå skal avgjøre hvilken straff våre kamerater skal få, er det samme systemet som kvalte Eguene Obiora til døde i Trondheim i 2007, og lot politifolka som drepte han slippe unna og fortsette i jobben. Det samme systemet som løsna skudd mot Zainab i Oslo i 2015, og det samme systemet som sender tusenvis av mennesker som flykter fra krig ut av Norge, dømt til et liv uten framtid, trygghet og for mange en sikker dødsdom. De samme imperialistene som suger råvarer ut av jorda og arbeidet ut av kroppen til fattige folk. De samme som aktivt er med på å kjempe mot disse folkenes opprør.

Vi har ingen tillit til den norske staten og vi har ingen store forhåpninger om rettferdighet. Vi vil heller utnytte anledninga og den kommende oppmerksomheten retta mot vår organisasjon til å oppfordre alle som vil kaste dette pilråtne systemet på historiens skraphaug om å ta kontakt med oss. Organiser deg og bli med å kjemp!

Første uke i prosessen mot SOS Rasisme

Rettsak-SOS-Rasisme-13-980x551

Klipp fra Haugalandnytt om rettssprosessen mot SOS Rasisme – fra første uke i retten.

Sakene kan leses i sin helhet på Haugalandnytt sine nettsider og alle er skrevet av journalist Terje Emil Johannessen.

80 nei, én innrømmelse av delvis skyld

Haugaland Tingrett brukte halvannen time å komme gjennom den omfattende tiltalen overfor de åtte ansatte og tillitsvalgte i SOS Rasisme. De åtte er kompakt uenige i tiltalepunktene. Det ble til sammen 80 neisvar om de anså seg skyldige. Kun på et punkt sa en av dem at de var ”delvis skyldig”.

https://hnytt.no/2016/01/11/80-innrommelse-delvis-skyld/

I dag skal Larsen i ilden

Aktor, politiadvokat Hallvard Gjershol Bjørndal, gikk detaljert til verks for å redegjøre for viktige formelle detaljer som politiet har lagt vekt på i sin bevisførsel.


-Bevisene er avvik i forhold til de opplysninger som er oppgitt i søknadene, sa Bjørndal underveis i sin gjennomgang av eksemplene. Han minnet også underveis om at både LNU og Fordelingsutvalget i BLD vekter de årlige tilskuddene etter tyngden på de ulike landsomfattende organisasjonene.


-Får noen mer enn de har krav på, får andre mindre, minnet han om. Politiet har lagt fram mange tusen sider saksdokumenter og det er en omfattende og detaljert gjennomgang som skal gjennomføres i løpet av de kommende ukene.

https://hnytt.no/2016/01/12/dag-larsen-ilden/

Jukset også med studievirksomheten

De åtte tiltalte i SOS Rasisme er også tiltalt for bedrageri i forhold til misbruk av tilskuddsordningene til studievirksomhet gjennom VOX – nasjonalt fagorgan for kompetanseutvikling for voksne. Siste del av gjennomgangen til aktør Bjørndal handlet om dette.

(…)

-Dersom retten finner det bevist at det foreligger avvik, foreligger det medvirkningsansvar fysisk og psykisk og dermed et straffegrunnlag. I denne saken er spørsmålet Ikke  om det foreligger avvik, men omfanget av avvik, sa han før han redegjorde for den oversikten som politiet har laget over tiltaltes roller og deltakelser på kursvirksomheten.

https://hnytt.no/2016/01/12/jukset-ogsa-studievirksomheten/

Elden rokket ved politiets tiltale

Tiden rant ut for Haugaland tingrett i SOS Rasisme-saken tirsdag ettermiddag. Forklaringen fra tiltalt nr 1, Kjell Gunnar Larsen, er utsatt til onsdag morgen.

I stedet ble det en meget interessant redegjørelse fra hans forsvarer, John Christian Elden, som rokket alvorlig ved politiets tiltale på flere punkter. Kanskje var vi vitne til en aldri så liten lettelse og en antydning av optimisme i de åtte tiltaltes ansikter etter hvert som John Christian Elden holdt sin redegjørelse?

Elden påpekte at påtalemyndighet og forsvaret var uenige om jussen på viktige punkter, spesielt når det gjelder bedrageripåstanden om medlemsjuks og juks i deltakelsen i kursvirksomheten.

(…)

Hva er bevisføringstema, spurte Elden og viste til rettsavgjørelser i tilsvarende saker der retten har slått fast at det er politiet som skal bevise fraværet av reelle medlemmer.

(…)

Det straffbare er beskrevet, men bevisførselen er høyst uklar, sa Elden og fortsatte:

– Retten må tenke: først må det finnes bevis. Er objektive og subjektive forhold til stede, dernest vurdere om det foreligger bedrageri. Dernest: omfanget av bedrageri og lovlig støtte. Den strafferettslige bevisførsel må gjelde fullt ut.

(…)

Eldens liste over juridiske poenger på vegne av forsvaret var mye lenger enn dette, men plassen tillater ikke en fullstendig redegjørelse. Avslutningsvis advarte han også mot at retten la vekt på påtalemyndighetens påpekning av den nære forbindelsen mellom de tiltaltes verv og ansvar i SOS Rasisme og deres aktiviteter i partiet Tjen Folket.

– Er de tiltalte medlemmer av en politisk organisasjon som man ikke liker? Det er

farlig for påtalemyndigheten å bruke tid og krefter på dette. Det bidrar til politisering av saken. Aktor burde holdt dette temaet utenfor denne rettsaken, sa han blant annet.

(…)

https://hnytt.no/2016/01/12/elden-rokket-politiets-tiltale/

Larsen forklarer seg i retten nå

Omsider kom Kjell Gunnar Larsen i gang med sin forklaring for Haugaland tingrett i SOS Rasisme-saken.

Han fikk rettens tillatelse til å orientere om bakgrunnen for engasjementet sitt i SOS Rasisme, og startet forklaringen sin tilbake i 1971 da han etter å ha deltatt på et Unge Høyre-kurs fant ut at kapitalismen var en dårlig idé. Den måtte erstattes med sosialisme.

Han var elev ved Bø ungdomsskole og engasjerte seg først i en av studiesirklene som ML-bevegelsen arrangerte. I 1972 meldte han seg inn i SUF ml, noe seinere i AKP ml.

Overvåket

I neste omgang førte engasjementet hans til å være en av initiativtakerne til danning av en antifascistisk komité i Haugesund som svar på at noen jobbet med å få registrert et nazistisk parti i Norge. De arrangerte en underskriftskampanje lokalt for å mobilisere lokal motstand.

Han var en godt synlig aktivist i lokalsamfunnet. Mange år seinere fant han ut at han over lang tid ble overvåket av Sikkerhetspolitiet. Det startet allerede da han var 15 år.

– I mappa mi fant jeg blant annet et referat fra en samtale mellom meg og mine foreldre der vi diskuterte om jeg skulle melde meg ut av statskirken, sa han og viste til at mange år seinere fikk utbetalt 20 000 i erstatning for ulovlig overvåking i 20 år.

Tillitsvalg på Karmøy fabrikker

Etter militærtjenesten i Nord-Norge, begynte han å jobbe på Alnor, i dag Hydro Aluminium på Karmøy. I 1984 ble han avdelingstillitsvalgt i Alnor Kjemiske Fagforening, året etter årsmøtevalgt sekretær og i 1989 valgt til fagforeningsleder. Han bekledde dette vervet i seks år.

Deretter tok Larsen for seg historien om SOS Rasisme, som først oppsto i Frankrike i 1984. Bevegelsen slo etter hvert også gjennom i Norge i 1985.

(…)

https://hnytt.no/2016/01/13/kjell-gunnar-larsen-forklarer-haugaland-tingrett/

Kjell Gunnar Larsen fortalte en helt annen historie

Tiltalt nr 1 i saken som statsadvokaten i Rogaland har reist mot den nå nedlagte organisasjonen SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, har hatt en god onsdag ettermiddag i Haugaland Tingrett. Før lunsj fortalte han retten om hvordan han og andre organiserte antirasister fra Haugalandet siden 1993 fikk gitt nytt liv til den landsomfattende organisasjonen. Da landsmøtet ble holdt dette året, var den helt på felgen med kun 299 registrerte medlemmer i hele landet. I ettermiddag beskrev Larsen hvordan den nyvalgte ledelsen skritt for skritt bygget opp organisasjonen og der medlemsregisteret og medlemsvervingen sto i hovedfokus.

– Vi behandlet oppbygging av medlemsregisteret som en topprioritert sak. Det var helt nødvendig både for tilliten innad i organisasjonen og utad i Organisasjons-Norge at det fantes et velfungerende medlemsregister, sa han og beskrev hvordan de lykkes i rekrutteringsarbeidet. Ti år seinere hadde SAS Rasisme 9059 medlemmer. I 2005 kunne de dokumentere 15 372 medlemmer og i 2009 hele 33.407 tellende medlemmer.

(…)

Regelmessige kontroller

Kjell Gunnar Larsen gikk deretter ganske detaljert inn på statens kontrollrutiner i forhold til organisasjonenes medlemsregistre. Han fortalte om Fordelingsutvalgets regelmessige kontroller både generelt og gjennom stikkprøver.

– Vi ble undersøkt av kontrollørene flere ganger. Vi la fram alt materiell som de krevde, sa han og redegjorde også om de endringene i kriterier som underveis fant sted.

(…)

Grundig revisorgjennomgang

Kjell Gunnar Larsen gikk deretter ganske detaljert inn på statens kontrollrutiner i forhold til organisasjonenes medlemsregistre. Han fortalte om Fordelingsutvalgets regelmessige kontroller både generelt og gjennom stikkprøver.

– Vi ble undersøkt av kontrollørene flere ganger. Vi la fram alt materiell som de krevde, sa han og redegjorde også om de endringene i kriterier som underveis fant sted.

(…)

Ingen har det perfekt

Han avsluttet sin redegjørelse med å minne om at det ikke finnes et eneste medlemsregister i dagens Forenings-Norge som er perfekt. Det vil alltid forekomme feil.

– I tiåret 1998-2008 fikk vi ikke et eneste avisoppslag om at vi hadde falske medlemmer. I 2009 var det et oppslag i Klassekampen om medlemsjuks fra en av medarbeiderne her. Den endte som sak i Forliksrådet der vedkommende innrømmet at hun hadde meldt seg inn – pluss datteren.

(…)

https://hnytt.no/2016/01/13/kjell-gunnar-larsen-fortalte-helt-annen-historie/

 

Kranglet om regler for medlemsregistrering

 

Engløkk (fra politiet) viste blant annet fram et utfylt verveskjema fra 2008 der én verver hadde skrevet samtlige navn og alle hadde tre familiemedlemmer oppført. En slik verving stred med retningslinjene om at en innmelding skulle være individuell og frivillig. Påtalemyndighet har registrert åtte slike skjema som eksempler i bevismaterialet.

Verveskjemaer burde blitt avvist

Kjell Gunnar Larsen reagerte umiddelbart ved å slå fast at oppføringene på disse verveskjemaene aldri burde ha aldri ha blitt registrert. Samtlige åtte lister burde aldri ha blitt lagt inn i medlemskartoteket. En av de mest aktive ververne som hadde en fremmedkulturell bakgrunn, hadde lagt inn en egenerklæring i systemet der han beklaget at han hadde misforstått regelverket og endret sin praksis. Han viste også til at det var frivillige unge aktivister som gjorde registreringsjobben. De fikk instrukser og ansvar for å sjekke informasjonen på verveskjemaene opp mot tilgjengelige registre. I mange år hadde ikke organisasjonen adgang til Folkeregisteret. Den måtte stole på de opplysningene på skjemaene. Staten stilte ikke noe krav til utvidet identitetskontroll som betingelse for å gi støtte.

(…)

Avvises LNU’s erstatningskrav?

Etter utspørringen tok rettens ledelse opp spørsmålet om den underveis skal tas standpunkt til om LNU også kan reise spørsmålet om erstatning personlig overfor de åtte tiltalte og om LNU’s advokat, Steffen Brandstad, kan fremme dette underveis i forhandlingene som del av straffesaken.

Advokat Eirik Lea, som forsvarer Kjell Gunnar Larsen viste til at Branstad i november fikk melding fra påtalemyndighet i Rogaland om at politiet ikke vil fremme en slik sak.

– Vår eventuelle klagefrist er oversittet. Om vi nå skulle ha ni ukers intens bevisførsel i tingretten og underveis få besøk av en advokat som ikke kjenner til hva som kommer fram i bevisførselen under saken – blir en håpløs måte å gjøre det på. Det blir problematisk og vil gjøre saken enda vanskeligere enn den allerede er rent bevismessig, sa han og mente at ønsket bør avvises.

(…)

https://hnytt.no/2016/01/14/kranglet-regler-medlemsregistrering/

Våre nettsider er nede

lso2wnk

Siden 12. januar har våre nettsider vært nede. Problemet ligger hos leverandøren av servertjenester og de har ikke klart å løse probelemet ennå. Derfor har vi satt opp denne nettsiden midlertidig. Dette skjer samtidig som antirasister og kommunister står midt i en 10 uker lang rettssak i Haugesund. Rettssaken er et ledd i forfølgelse av opposisjon – spesielt revolusjonære.

Men våre kamerater er ved godt mot og håper på å nedkjempe anklagene. Kampen fortsetter – i rettssalen og utenfor!

English:

Our web pages are down

Since the 12th of January our webpages have been down. The problem lies with the server service supplier, and they have not yet managed to solve the problem. Therefore we have set up this temporary webpage. This is happening at the same time as anti-racists and communists are in the middle of a 10 week trial in Haugesund. The trial is part of a persecution of opposition – especially revolutionary opposition.

But our comrades are in high spirits and hope to defeat the charges. The struggle continues – in and outside the courtroom!